top of page

Je bent benieuwd naar onze zelfscan werkgeversgerichtheid.

Juist, the proof of the pudding is in the eating.

Daarom laten we je graag eerst even kennismaken met een ingekorte versie van onze zelfscan. Je kan het niet gebruiken om jouw organisatie volledig tegen het licht te houden. Je krijgt in ieder geval wel een beeld hoe de scan er uit ziet en welke zaken het in kaart brengt.

  1. Strategie en inhoud

Welke strategische keuzes heeft uw organisatie gemaakt om het aanbod zo optimaal mogelijk te richten op de vraag van werkgevers? De stellingen gaan over de inhoudelijke inrichting van het dienstverleningspakket. Het gaat hierbij zowel om de dienstverlening gericht op het zoveel mogelijk werk genereren aan de vraagkant, als om de aansluiting en meest optimale inrichting van de ‘aanbodkant’.

Volgen nu de indicatoren.

 

1

Strategie en Inhoud

1

2

3

4

5

A

Wij zijn als organisatie gericht op het (duurzaam) passend regulier plaatsen van onze werkzoekenden

 

 

 

 

 

C

Wij kennen de capaciteiten en vaardigheden van onze werkzoekenden

 

 

 

 

 

E

Wij werken toe naar een optimale inzet van onze werkzoekenden op de reguliere arbeidsmarkt

 

 

 

 

 

J

Wij creëren werk bij werkgevers, passend bij de capaciteiten en vaardigheden van onze werkzoekenden

 

 

 

 

 

 

 

 

2             Strategie en Beleid

Welke strategische beleidskeuzes heeft uw organisatie gemaakt om optimaal gericht te zijn op de vraag van werkgevers? De stellingen gaan over de beleidskeuzes waarvan uit de literatuur en de praktijk bekend is dat ze bijdragen aan een succesvolle integrale werkgeversgerichtheid.

Volgen nu de indicatoren.

 

2

Strategie en Beleid

1

2

3

4

5

A

In ons beleid staat onze doelstelling ‘het genereren van regulier werk voor onze werkzoekenden centraal

 

 

 

 

 

B

Wij hebben een duidelijke visie op onze dienstverlening naar werkgevers toe

 

 

 

 

 

G

Het goed in beeld brengen van de vraag van de werkgever is een belangrijk speerpunt in het beleid van onze organisatie

 

 

 

 

 

O

Vrijwel iedereen in onze organisatie heeft hetzelfde verhaal over onze organisatie naar buiten

 

 

 

 

 

 

 

 

3             Leiderschap

Wat voor leiderschap is nodig om een optimale integrale werkgeversgerichtheid te realiseren?

Volgen nu de indicatoren.

 

3

Leiderschap

1

2

3

4

5

B

De leidinggevenden van onze organisatie specifiëren helder en duidelijk naar alle personeelsleden over hoe de dienstverlening richting werkgevers moet zijn

 

 

 

 

 

E

De leidinggevenden in onze organisatie werken aan het verbeteren van de interne klantgerichtheid

 

 

 

 

 

I

De leidinggevenden van onze organisatie zorgen ervoor dat alle afdelingen van elkaar weten wat ze doen en wat ze voor elkaar kunnen betekenen

 

 

 

 

 

P

Het is voor iedereen in onze organisatie duidelijk wie wanneer ‘aan zet’ is om het succes bij de werkgever te creëren

 

 

 

 

 

 

4             Externe klantgerichtheid

Hoe is het met de externe klantgerichtheid in uw organisatie gesteld? Essentieel in dienstverlening zijn zaken als betrouwbaarheid, snelheid, tijdigheid en oplossingsgerichtheid.

Volgen nu de indicatoren.

 

4

Betrouwbaarheid, Snelheid en tijdigheid, Oplossingsgerichtheid

1

2

3

4

5

D

Wij zijn realistisch naar werkgevers over onze dienstverlening en aanbod (= werkzoekenden)

 

 

 

 

 

F

Werkgevers hebben bij ons altijd te maken met één aanspreekpunt

 

 

 

 

 

G

Bij ons is bij bekend wie de aanspreekpunten zijn voor werkgevers

 

 

 

 

 

L

Wij weten wat werkgevers willen

 

 

 

 

 

 

 

 

5             Interne klantgerichtheid

Hoe dienstverlenend is uw organisatie voor de interne klanten? Naast externe klanten (de werkgever) hebt u ook interne klanten. De achterliggende gedachte is dat voor een optimale dienstverlening aan een externe klant, elk contact, waar en door wie dan ook van het bedrijf met een klant, moet voldoen aan de wensen van die klant.

Volgen nu de indicatoren.

 

5

Interne klantgerichtheid

1

2

3

4

5

A

Bij ons in de organisatie is elk personeelslid zich bewust dat iedereen in onze organisatie een ‘klant’ van ons kan zijn

 

 

 

 

 

B

Het personeel begrijpt dat de wensen en behoeften van de interne klant zijn gebaseerd op de wensen en behoeften van de externe klant, dus de werkgever

 

 

 

 

 

G

Het personeel levert conform afspraak.

 

 

 

 

 

I

In onze organisatie wordt het personeel beoordeeld op de mate waarin zij vanuit hun eigen positie een bijdrage leveren aan het genereren van werk en succesvolle plaatsingen bij werkgevers

 

 

 

 

 

 

 

 

6             Individuele kracht

Ben je voldoende geëquipeerd om je werk tot een succes te maken? 

Volgen nu de indicatoren.

 

6

Individuele kracht

1

2

3

4

5

C

Ik weet wat er van mij wordt verwacht om te zorgen dat ik voldoende bijdraag aan het behalen van de organisatiedoelstellingen

 

 

 

 

 

F

Ik besef dat mijn klantgerichte instelling van cruciaal belang is voor het behalen van de doelstellingen van de organisatie

 

 

 

 

 

J

Ik weet dat mijn handelen impact heeft op de resultaten van anderen

 

 

 

 

 

N

Ik ben er als de klant mij nodig heeft, of dat nu een interne klant is of de externe klant

bottom of page