top of page

Intervisies jobcoaches

Ben je al een tijdje actief met het benaderen van werkgevers voor het plaatsen van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? Heb je de relevante opleidingen en cursussen wel gevolgd en vind je het prettig eens stevig met een paar vakgenoten door te praten aan de hand van concrete cases en zo meer te leren? Dan is het tijd voor intervisie: een krachtig, plezierige een vorm van intercollegiale toetsing met als doel de professionaliteit te verbeteren.

Doelstelling

Tijdens de intervisie denk je samen met een beperkt aantal collega-arbeidsbemiddelaars samen op een gestructureerde manier na over persoons- en functiegebonden vraagstukken, knelpunten uit de eigen werksituatie en de manier om daar zo effectief mogelijk mee om te gaan. Je deelt onderling zienswijzen en leert van het bespreken van verschillende manieren van aanpak. 

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot medewerkers werkzaam binnen sociale economie initiatieven, bemiddelingsdiensten, OCMW’s,… en die als taak hebben om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen naar werk (trajectbegeleiders, jobcoaches, jobhunters, …).

Programma

Tijdens de intervisie ga je aan de slag met een situatie uit de eigen werkpraktijk waarin je in meer of mindere mate tevreden/ontevreden was over je eigen gedrag en/of het gedrag van een van de andere partijen. Het bespreken en verhelderen van de vraagstukken vindt plaats onder deskundige begeleiding van onze intervisiecoach. Zij levert de methodieken aan en faciliteert de deelnemers om op gestructureerde wijze tot inzichten en/of oplossingen te komen. Er wordt hierbij niet toegewerkt naar ‘one size fits all’, maar naar meer variëteit aan ‘best practices’. 

Investering

Deelname aan de intervisie kost € 65,00 per intervisiemoment (excl. btw).

Geplande sessies

  • Momenteel geen sessie gepland. Laat weten dat je interesse hebt. Van zodra er voldoende ​geïnteresseerden voor deze opleiding zijn, nemen we contact met je op.

inc_W_logo_std.png

Inclusief werk(t)

Kesseldallaan 12/303

B-3010 Kessel-Lo

BTW BE 0563.711.045

bottom of page