top of page

Europees project biedt bedrijven kansen rond inclusief ondernemen

Bijgewerkt op: 14 aug. 2019


Het projectteam van ESF HR+

Onze arbeidsmarkt is onderhevig aan een aantal ingrijpende transities. Zo staan we onder andere voor de uitdaging om creatieve oplossingen te zoeken om “meer mensen langer aan het werk” waar te maken. Werkgevers hebben nood aan nieuw personeel ten gevolge van een vervangingsnood door de uitstroom van werknemers of ten gevolge van uitbreidingsnood. Daarnaast is er een groep van potentiële werknemers die omwille van scholingsgraad, leeftijd, persoonlijke geschiedenis, … meer uit de boot vallen.

Om gebruik te kunnen maken van dit arbeidspotentieel is ondersteuning en aanpassingen in de bedrijfsvoering nodig. Deze aanpassingen dragen bij tot de stapsgewijze evolutie naar een inclusieve onderneming waarbij men diversiteit niet als een probleem ziet maar als een rijkdom erkent, en waar iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat.

Om werkgevers op een adequate wijze hierin te ondersteunen, willen we een integraal traject aanbieden waarin enkele bouwstenen van inclusief ondernemen (inclusief job design, werkplekleren, jobcoaching) worden bijeengebracht. Door het anders inrichten van een bedrijfsproces worden nieuwe kansen gecreëerd. Eenvoudige taken worden afgesplitst en samengevoegd tot een nieuwe en minder dure functie. Hierdoor wordt geschoold personeel efficiënter ingezet. Op deze manier creëert u nieuwe kansen voor uw onderneming. Om de implementatie op de werkvloer vlot te laten verlopen ondersteunen we gans dit proces. En voorzien we coaching voor de nieuwe werknemer en zijn omgeving (leidinggevende, team) voorzien. Bovendien bekijken we welke vormen van werkplekleren het meest interessant zijn voor de nieuw in te vullen functie.

Dit project is een initiatief van Web vzw, KAIROS cvoa, Voka – Kamer van Koophandel Kempen en de Werkplekarchitecten. De partners delen hun kennis en ervaringen doorheen dit project met organisaties in Finland, Bulgarije en Nederland. Het project is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse Gemeenschap, en loopt van 1/12/2017 tot en met 30/11/2019.16 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page