top of page

Doorstroom ‘arbeidszorg’: bij de noorderburen over het muurtje kijken

Bijgewerkt op: 14 aug. 2019

Dinsdag 26 maart neemt Kairos verschillende Oost-Vlaamse sociale economie organisaties op inspiratiereis naar Nederland. Doel: hen beter voorbereiden op de uitdagingen rond doorstroom arbeidszorg door inspiratie te halen uit Nederlandse best practices. De best practices waarmee Kairos hen laat kennismaken zijn niet alleen een inspiratiebron, maar kunnen ook helpen om niet in dezelfde valkuilen als hun Nederlandse collega’s te stappen.

Recent keurde de Vlaamse Regering de uitvoering van het decreet werk- en zorgtrajecten goed. Deze trajecten zijn bedoeld voor mensen met een medische, mentale, psychische, en/of sociale problemen die (tijdelijk) niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten; noch in de reguliere noch in de sociale economie. Het decreet voorziet een aanbod van arbeidsmatige activiteiten. Dit zijn onbetaalde activiteiten die mensen uitvoeren en waarbij zij de latente functies van arbeid (o.a. zingeving, structuur,…) kunnen ervaren. Op het terrein beter gekend als ‘arbeidszorg’. Mensen waarvan verwacht wordt dat zij op middellange termijn de stap naar betaald werk kunnen zetten, krijgen via een activeringstraject van maximaal 18 maanden een extra duwtje in de rug.


Nieuwe uitdagingen

Met de nieuwe regelgeving wordt de bestaande arbeidszorg doorstroomgerichter, wat arbeidszorginitiatieven voor nieuwe uitdagingen plaatst. We denken daarbij aan:

  1. Het versterken van professionals in het ondernemend, ontwikkelingsgericht en resultaatgericht werken, zowel in het begeleiden van de mensen als in het creëren van voorwaarden in de omgeving. Niet alleen ‘zorgen vóór, maar ook zorgen dat’;

  2. Het zoeken naar samenwerkingen met reguliere bedrijven, instellingen en buurtvoorzieningen voor mensen binnen de activeringstrajecten;

  3. Het creëren van arbeidsmatige activiteiten die toegevoegde waarde hebben door de diensten en producten die ze opleveren (‘mensen maken iets waar vraag naar is’) en die liefst zoveel mogelijk in de samenleving vorm krijgen (in de wijk, buurt of het bedrijf).


Over het muurtje kijken…

Het stelsel van arbeidsmatige activiteiten kende in Nederland de laatste jaren een ontwikkeling ‘van instelling naar samenleving’; van mensen bezighouden in het activiteitencentrum naar uitdagen om het maximale uit zichzelf te halen midden in de maatschappij. Deze ‘kanteling’ plaatste organisaties in Nederland voor de uitdagingen waarmee organisaties vandaag in Vlaanderen geconfronteerd worden. Hoe hebben onze noorderburen het aangepakt? Wat verloopt goed? En vooral, waar zijn ze de mist ingegaan?Op vraag van Ateljee vzw, Karus vzw (De Keiberg) en Ryhove vzw organiseert Kairos – met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen – een inspiratiebezoek aan Nederland. Doel: leren van de ervaringen en best practices van Nederlandse organisaties die rond één van de genoemde uitdagingen werken. Deze succes- én faalervaringen zijn niet alleen een inspiratiebron voor de Vlaamse organisaties, maar kunnen ook voorkomen dat zij in dezelfde valkuilen stappen.


… en zaadjes zaaien in de eigen tuin

Na het inspiratiebezoek begeleidt Kairos twee verdiepende leertrajecten, waarbij een traject zich richt naar het management van de organisaties en een ander traject naar de begeleiders. Doel van deze trajecten is enerzijds reflecteren op datgene wat de deelnemers tijdens het uitwisselingsbezoek naar Nederland gezien en gehoord hebben, anderzijds stilstaan bij de vraag welke elementen interessant zijn om te introduceren in Vlaanderen en hoe dit best vorm te geven.


Het inspiratiebezoek naar Nederland en de verdiepende leertrajecten zijn onderdeel van het project I²C²W² getrokken door Ateljee vzw, Karus vzw (De Keiberg) en Ryhove vzw, en mogelijk gemaakt met de financiële steun van de Provincie Oost Vlaanderen.
50 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page