top of page

Hoe weet ik hoeveel een medewerker kost?


Regelmatig krijg ik van arbeidsbemiddelaars de vraag 'hoeveel kost een medewerker nu voor een werkgever?' Sommigen hopen hiermee werkgevers te overtuigen dat het aanwerven van hun werkzoekende een financieel interessantere oplossing is dan bijvoorbeeld het rekruteren via een uitzendkantoor. Anderen hebben het antwoord nodig om in te schatten of het herschikken van taken door middel van Job Design een bedrijfseconomische meerwaarde biedt. In deze blogpost laat ik je graag zien hoe de loonkost van een medewerker adequaat in te schatten.


Het is niet zo moeilijk om op voorhand zicht te krijgen op de loonkost van een

medewerker. Uiteraard gaat het hier telkens om een inschatting en kan de realiteit beduidend anders zijn. Het voorzichtigheidsprincipe is daarom ook in dit geval aangewezen, je gaat dus beter uit van een lagere in plaats van een te hoge inschatting. 


Hoe kom je tot een inschatting van de loonkost van een medewerker in eigen dienst?

Start met het opzoeken van het gangbaar loon voor het beroep waarvan je de loonkost wil uitrekenen. Een handige tool hiervoor is de salaris checker van Loonwijzer [1]. In deze tool geef je een aantal parameters in, zoals woonplaats, aantal jaar gewerkt, geslacht,... Op basis hiervan geeft de tool rechtsboven de webpagina het gemiddeld bruto loon, alsook de range tussen het minimum- en maximumloon. Tip: vanuit het voorzichtigheidsprincipe hanteer je voor je berekening best geen te hoog bedrag. Neem het gemiddeld bruto loon. Wil je nog voorzichtiger zijn, kan je het gemiddeld bruto loon met 10% verminderen.


De werkgever betaalt niet alleen het bruto loon, maar ook zaken als sociale lasten, 13de maand, eindejaarspremie en eventueel extralegale voordelen zoals maaltijdscheques of een auto. Via de tool loonkost.com kan je, op basis van het bruto loon dat je via de salaris checker gevonden hebt, snel de totale loonkost uitrekenen.


En als de werknemer tewerkgesteld is via een uitzendkantoor?

Interim kost de werkgever meer. Hoeveel meer wordt bepaald door de coëfficiënt die het uitzendkantoor aanrekent. Deze coëfficiënt is een percentage van het bruto loon van de functie die de werkgever met uitzendarbeid invult. Zo kan een tijdelijke bediende bijvoorbeeld 1,6 (dit is de coëfficiënt) keer het brutoloon kosten. Deze coëfficiënt wordt grotendeels bepaald door het profiel dat je zoekt. Een uitzendkantoor zal meestal een hogere coëfficiënt vragen voor een moeilijker te vinden profiel (soms meer dan 2 keer het brutoloon). Voor lage profielen ligt het coëfficiënt veel lager, met name 1,3 of zelfs nog wat lager. De interimkost berekenen doe je door eerst het bruto loon te vermenigvuldigen met de coëfficiënt (bijvoorbeeld 1,3.) Vervolgens geef je de uitkomst in op loonkost.com om de totale kost te kennen.


Betekent dit ook dat de werkgever bespaart als hij met jouw werkzoekende werkt?

Dat hangt er van af of hij de taken die jouw werkzoekende zal doen, vandaag laat uitvoeren door duurder betaalde reguliere of interim medewerkers. Indien wel, en jouw werkzoekende kan deze taken overnemen, is dit een besparing voor de werkgever. Vergeet echter niet dat de werkgever in sommige gevallen nog extra kosten zal moeten maken voor het aanwerven en begeleiden van jouw werkzoekende.


Indien de werkgever de taken vandaag niet laat doen, is het aanwerven van jouw werkzoekende een extra kost. In dat geval is het aangewezen om de werkgever te bevragen over de meerwaarde om de taken wel uit te laten voeren. Is het een probleem dat de taken vandaag niet gedaan worden? Zo ja, over welke problemen praten we dan? Zou het interessant zijn als deze taken toch uitgevoerd worden? Wat is de meerwaarde van de taken te laten uitvoeren? Wie wordt er blij van? En waarom? Hoeveel zou de werkgever ervoor over hebben om de taken te laten uitvoeren? Wegen deze baten op tegen de kosten van het tewerkstellen van jouw kandidaat?


Meer weten?

Bart Moens, 0468 12 06 08 of bart@inclusiefwerkt.be


[1] Extra tip: de salaris checker is ook een interessante tool om in te schatten of de loonverwachting van je werkzoekenden realistisch is of niet.


7.178 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page