top of page

Training Kosten-baten inclusief werkgeven

Waarom zou een werkgever investeren in Inclusief Job Design en/of in de tewerkstelling van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? De kans dat de werkgever op jouw aanbod zal ingaan, vergroot naarmate je deze vraag duidelijk en zakelijk onderbouwd weet te beantwoorden.

Doelstelling

Tijdens deze training leer je de financiële kosten en baten van het tewerkstellen van een werknemer met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voor werkgevers inzichtelijk te maken. Na het volgen van de training kan je:

  • Motieven van werkgevers benoemen om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te werk te stellen toe te passen,

  • Aan de hand van een financieel model in gesprek gaan met de werkgever over kosten en baten,

  • De werkgever adviseren en begeleiden bij de toepassing van het financiële model.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot medewerkers werkzaam binnen sociale economie initiatieven, bemiddelingsdiensten, OCMW’s,… en die als taak hebben om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen naar werk (trajectbegeleiders, jobcoaches, jobhunters, …).

Programma

Deze eendaagse training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Motieven en bepalende factoren vanuit het perspectief van werkgevers

  • Inrichting van het financiële model

  • Werking van het financiële model

Investering

In open aanbod betaal je voor deze training € 175,00 (excl. btw). In de prijs zijn inbegrepen:

  • deelname opleidingsdag

  • broodjeslunch en koffiepauze

Geplande sessies

  • Momenteel geen sessie gepland. Laat weten dat je interesse hebt. Van zodra er voldoende ​geïnteresseerden voor deze opleiding zijn, nemen we contact met je op.

inc_W_logo_std.png

Inclusief werk(t)

Kesseldallaan 12/303

B-3010 Kessel-Lo

BTW BE 0563.711.045

bottom of page