top of page

Training Werkgevers vraaggericht benaderen

Als jobcoach, trajectbegeleider,... sta je voor de vaak moeilijke taak om medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij reguliere werkgevers. Meestal heb je een goed beeld op de kwaliteiten van de werkzoekenden die je begeleidt. Bovendien ben je prima op de hoogte van de tewerkstellings- en ondersteuningsmaatregelen waar de werkgever van kan genieten als hij deze werkzoekenden aanwerft. Aan de andere kant staan werkgevers vandaag voor een hele reeks uitdagingen: voortdurende veranderende arbeidsmarkt die onzeker en complex is, moeilijke instroom vanuit de arbeidsmarkt, een hoge loonkost,...  Jouw uitdaging hierin is om werkgevers ervan te overtuigen dat precies het aanwerven van jouw werkzoekenden in dit geheel voor meerwaarde kan zorgen.

 

Doelstelling

Jouw kansen op succes vergroten als je de noden en behoeften van de werkgever kent, en weet hoe je hen best benadert. In de training ‘werkgeversbenadering’ krijg je:

 • inzicht in de positie en verwachtingen van werkgevers aangaande werving en selectie,

 • meer houvast door kennis van technieken om gesprekken met werkgevers te voeren en om het verlangen van zowel kleinere als grotere werkgevers naar de aangeboden dienstverlening te vergroten.

 

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot medewerkers werkzaam binnen sociale economie initiatieven, bemiddelingsdiensten, OCMW’s,… en die als taak hebben om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen naar werk (trajectbegeleiders, jobcoaches, jobhunters, …).

 

Programma

 • Voormiddag

  • Uitgangspunten werkgeversbenadering

  • Wie is de klant?

  • Aanbodgestuurd of vraaggericht werken?

  • Werkgevers… 

   • Wat verwachten zij van nieuwe medewerkers?

   • Welke type werkgevers kunnen we onderscheiden?

   • Welke behoeften hebben zij?

 • Namiddag

  • Hoe leg je contacten met werkgevers?

  • Hoe voer je best een gesprek de werkgever?

  • Jouw aanbod 'verkopen' aan de werkgever: hem overtuigen of eerder proberen te begrijpen?

Duur

1 dag

Investering

€ 170 (excl. btw). In de prijs zijn inbegrepen:

 • deelname opleidingsdag

 • broodjeslunch en koffiepauzes

Geplande sessies

 • Deze sessie gaat door op 11 januari 2022 in Jeugdherberg De Blauwput in Leuven (vlakbij station Leuven). We starten om 9u30 en ronden af omstreeks 16u30

inc_W_logo_std.png

Inclusief werk(t)

Kesseldallaan 12/303

B-3010 Kessel-Lo

BTW BE 0563.711.045

bottom of page