top of page

meer zorgen dat...

De uitdaging van dit moment is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam te plaatsen bij reguliere werkgevers. Dat vraagt een nieuw type professional. Ondernemend, ontwik­kelingsgericht en resultaatgericht. Credo: ’minder zorgen voor maar zorgen dat’.


Een professional ‘nieuwe stijl’ is een bruggenbouwer. Deze professionals richten hun werkzaamheden niet alleen op de persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook op de arbeidsmarkt zelf, de daar aanwezige werkgevers en het creëren van de juiste randvoorwaarden bij deze werkgevers.

job.png
factory.png
focus.png
more-less-than-symbols.png
puzzle.png
business.png

KENNIS OVER DE ARBEIDSMARKT

Wie werkzoekenden begeleidt, moet besef hebben van dat idee dat de arbeidsmarkt wordt genoemd. Wat is de arbeidsmarkt? Welke ontwikkelingen heeft de toekomst in petto? En vooral, hoe krijg je als bemiddelaar een goed zicht op die arbeidsmarkt, zodoende je je kandidaten nog beter kan begeleiden?

INZICHT IN ARBEIDSORGANISATIES

Kennis van de arbeidsmarkt geeft inzicht in de aanbodzijde. Ook kennis van organisaties is nodig om inzicht te krijgen in de vraagzijde naar arbeid en hoe die zich aan het ontwikkelen is. Hoe wordt werk georganiseerd? Vandaag en morgen? En hoe bepaalt dit wat voor werk momenteel voorhanden is en hoe werk zich verder zal ontwikkelen?

WERKGEVERSGERICHT WERKEN

Zonder werkgevers is er geen werk. Werkgevers zijn dan ook de belangrijkste partners om werkzoekenden aan het werk te helpen. Het is daarbij noodzakelijk dat zij op een zo goed mogelijke manier- lees: vanuit hun vragen en noden - benaderd en ondersteund worden. Belangrijke thema’s zijn o.a. acquisitie, professioneel adviseren en netwerken.

WAARDE CREËREN VOOR WERKGEVERS

Werkgevers ontzorgen is belangrijk, maar helaas niet altijd voldoende. De vraag die centraal hoort te staan in het gesprek met de werkgever is: ‘What’s in it for me?’. En nee, niet alleen MVO. Er moet gezocht worden naar de strategische en bedrijfseconomische meerwaarde van inclusief ondernemen voor de werkgever.

PASSEND WERK CREËREN VOOR DE DOELGROEP

Met alleen vacatures binnen te halen, zal het niet lukken. Veel werkzoekenden passen namelijk niet in de jobs die vandaag op de arbeidsmarkt aangeboden worden. Dat vraagt dat er ingezet wordt op het creëren van passende functies voor de doelgroep door werk bij werkgevers anders in te richten. Bijvoorbeeld via Inclusief Job Design of job carving.

WERKGEVERS EXTRA ONDERSTEUNEN, ZOWEL VOOR ALS TIJDENS

Werkgevers hebben soms extra ondersteuning nodig bij het creëren van draagvlak bij leidinggevenden en collega’s op de afdeling waar medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt gaan werken of om aanpassingen in het personeelsbeleid (diversiteit, arbeidsomstandigheden, interne en externe begeleiding).

Groeien als professional?

Tijdens onze opleidingen delen we onze

kennis en vaardigheden graag met jou 

of nodig ons uit voor een kop koffie en een babbel

inc_W_logo_std.png

Inclusief werk(t)

Kesseldallaan 12/303

B-3010 Kessel-Lo

BTW BE 0563.711.045

bottom of page