top of page

Onze visie

Inclusief werk(t) wil arbeidsbemiddelaars ondersteunen bij het realiseren van hun doelstelling om mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk regulier te plaatsen door hen de nodige handvatten aan te reiken om enerzijds meer vraag aan de vraagkant (= reguliere werkgevers) te creëren, anderzijds hun aanbod te optimaliseren aan datgene wat de vraagkant wil.

Onze aanpak

Inclusief werk(t) helpt je bij het maken van de strategische keuzes om meer werkgeversgericht te werken en ondersteunt je nadien graag bij de implementatie ervan. Indien nodig kan deze begeleiding verder aangevuld worden met inspiratiesessies om draagvlak te creëren bij de betrokken actoren en/of opleidingen om hen de noodzakelijke vaardigheden bij te brengen.

maak kennis met Inclusief werk(t)

Ons gezicht

Al jaren ben ik gepassioneerd door arbeidsvraagstukken zoals vergrijzing, de vraag tot langer doorwerken, jeugdwerkloosheid, moeilijke aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, lage jobkansen voor personen van allochtone origine en arbeidsgehandicapten,... .

 

Mijn ervaringen als stafmedewerker in een sociale werkplaats en later als expert arbeidsmarkt bij werkgeversorganisatie Voka bieden mij zowel inzicht in de uitdagingen waarmee kansengroepen kampen op de arbeidsmarkt als in de noden en verwachtingen van werkgevers uit het normaal economisch circuit. De voorbije jaren heb ik mij gespecialiseerd in inclusief ondernemen en hoe werkgevers hierin optimaal te ondersteunen.

Naast Inclusief werk(t) ben ik zaakvoerder van Mooi Werk Makers en werk ik als gastprofessor en onderzoeker aan de Odisee hogeschool en UC Leuven-Limburg.

Na mijn opleiding Gezinswetenschappen volgde ik de opleiding Management in sociale economie (Antwerp Management School), het postuniversitair programma Human Resources Management (EHSAL Management School), de postacademische opleiding Diversiteitsmanagement (KU Leuven) en het postgraduaat Innovatief Verandermanagement (Artevelde hogeschool).

  • LinkedIn - Black Circle

Bart Moens

"Things do not change, we change"

Henry David Thoreau

inc_W_logo_std.png

Inclusief werk(t)

Kesseldallaan 12/303

B-3010 Kessel-Lo

BTW BE 0563.711.045

bottom of page