top of page

Werkzoekenden met een beperking vlotter op reguliere werkvloeren aan het werk krijgen? Dat vraagt een aanpak waarin de vraag en de behoeften van de werkgever leidend zijn, een werkgeversgerichte aanpak dus. Voor vele organisaties betekent dit een omslag van aanbodgedreven naar vraaggericht werken.

Werk maken van werkgeversgerichte organisatie gaat niet over de verandering van één enkel element, bv. de bemiddeling van werkzoekenden. Het vraagt, net zoals bij elke andere organisatieverandering, veranderingen in alle aspecten van de organisatie.

Starten kan vanuit één of meerdere aspecten, maar de verandering zal maar effectief zijn als ook de andere organisatie-aspecten mee veranderd zijn. 

HOE ZIT HET IN JOUW ORGANISATIE?

 

Werkgeversgerichtheid speelt meer dan ooit een rol in het verhaal rond het toeleiden van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar reguliere werkgevers. Iedereen in de organisatie weet dit wellicht wel, maar wordt er ook naar gehandeld?

015-game-1.png

STRATEGIE

Is werkgeversgericht werken opgenomen binnen de strategie van de organisatie? 

De stap naar meer werkgeversgericht werken vraagt niet alleen een omslag in denken, maar ook in doen. Is de visie vertaald naar SMART-geformuleerde doelen?

SYSTEMEN

Beschikt je organisatie over de processen, werkwijzen en technologieën (bv. CRM) die nodig zijn om op een goede manier werkgeversgericht te kunnen werken? En gebruiken de medewerkers deze ook? Wordt het gebruik ervan opgevolgd en geëvalueerd? Op welke wijze?

019-cogwheel-1.png
017-people.png

STRUCTUREN

Is er op structureel vlak plaats gemaakt om werkgeversgericht te werken? Zijn er ondersteunende functies, overleggroepen die zich met dit thema bezighouden? Welke rol heeft het management en de medewerkers hierin? Zijn er afspraken rond de taakverdeling, verantwoordelijkheden en interne communicatie?

STIJL

De leiders van de organisatie hebben een voorbeeldfunctie in het werkgeversgericht werken. In welke mate vervullen zij deze rol? Weten zij hoe een omgeving te creëren waarbij medewerkers zich gemotiveerd voelen om werkgeversgericht te werken? 

006-user.png
018-hands.png

SLEUTELVAARDIGHEDEN

Een werkgeversgerichte organisatie vraagt van medewerkers dat zij gemotiveerd zijn en de nodige competenties hebben om werkgevers op een vraaggerichte manier te benaderen en klantgericht met hen om te gaan. Zijn deze vaardigheden, capaciteiten en attitudes voldoende bij de medewerkers aanwezig?

STAF

Menselijk kapitaal is de belangrijkste factor in een organisatie. Zonder medewerkers kan een organisatie niet bestaan en al helemaal niet werkgevers-gericht werken. Ondersteunt je HR-beleid het werkgeversgericht werken? Trek je de juiste mensen aan, investeer je in opleiding, hoe en wat beloon je,... ? 

003-team.png
008-social.png

SHARED VALUES

Waarden als betrouwbaarheid, snelheid, tijdigheid en oplossingsgerichtheid maken dat een opdrachtgever zaken met je blijft doen. Behoren deze waarden tot de waarden van jouw organisatie?

van buiten naar binnen

Meer werkgeversgericht werken?

Wij bekijken graag met jou wat de beste aanpak is

of nodig ons uit voor een kop koffie en een babbel

inc_W_logo_std.png

Inclusief werk(t)

Kesseldallaan 12/303

B-3010 Kessel-Lo

BTW BE 0563.711.045

bottom of page